Algemeen

 De Christengemeenschap Zeeland te Middelburg

Geschiedenis van de gemeente

De Christengemeenschap in Zeeland is in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontkiemd. Een groepje mensen kwam bijeen op de biologisch-dynamische boerderij Loverendale in Oostkapelle. In deze groep ontstond het verlangen om met enige regelmaat een mensenwijdingsdienst te vieren.

De priester Joost Nijkerk ondersteunde dit initiatief en zo kon ook in Zeeland de Christengemeenschap in de wereld worden gezet. Vanaf die tijd wordt de mensenwijdingsdienst gehouden. Eerst in de kapel van Hoogelande; inmiddels al vele jaren in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente te Middelburg. Sinds 2016 is er eens in de twee weken op zaterdag een mensenwijdingsdienst, niet meer op de zondagen.

Adres kerkgebouwLange Noordstraat 62, Middelburg 

Het streven naar een eigen ruimte waar het altaar blijvend aanwezig is, wordt door de gemeente breed gedragen.                         

Informatie
Lien Gérard – tel. 0118 583352 / 06 46 61 61 38
Contact Christengemeenschap Zeeland
Bonenburg 14, 4385 HK Vlissingen. E-mail: gemeentezeeland@christengemeenschap.nl


ANBI status
De gemeente Zeeland beschikt over een ANBI status