Mensenwijdingsdienst

 

 Zaterdag om 10.00 uur (2 x per maand)

 

Dienst voor de kinderen: tweewekelijks om 
9.30 uur. Door het ontbreken van kinderen vinden er momenteel geen kinderdiensten 
en geen godsdienstlessen plaats.
Meer informatie

Data 2017 
De zaterdagen 10 juni, 24 juni, 8 juli, 22 juli, 9 september en 23 september.

Adres kerkgebouw: Lange Noordstraat 62, Middelburg.
Aanvang 10.00 uur
 

 

Andere bijeenkomsten

* Perikoopbijeenkomsten – Datums: 25 juni en 17 september. Plaats: Buitenruststraat 105, Middelburg. Tijd: 10.30-11.30 uur.

* Bijeenkomsten Leesgroep – Deze vinden om de vier weken plaats op zaterdagmorgen.
Het boek dat wordt besproken is Inzicht in het Mysterie van Golgotha door Rudolf Steiner. Datums 2017: worden later bekend gemaakt. Plaats: wordt nader bekend gemaakt, Middelburg. Aanvang: 10.30 uur

*Algemene Vergadering voor leden en belangstellenden 4 november