Mensenwijdingsdienst

 

 Zaterdag om 10.00 uur (2 x per maand)

In september een iets ander schema!

 

Dienst voor de kinderen: tweewekelijks om 
9.30 uur. Door het ontbreken van kinderen vinden er momenteel geen kinderdiensten 
en geen godsdienstlessen plaats.
Meer informatie

Data 2017 
De zaterdagen:

           23 september.

           14 en 28 oktober.

           11 en 25 november.

            9 december.

           En op dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag)

Adres kerkgebouw: Lange Noordstraat 62, Middelburg.
Aanvang 10.00 uur
 

 

Andere bijeenkomsten

* Perikoopbijeenkomsten – Datum: 17 september gaat NIET door. Nieuwe datum volgt! Plaats: Hof van St.Jan 13, Middelburg. Tijd: 10.30-11.30 uur.

* Bijeenkomsten Leesgroep – Deze vinden om de vier weken plaats op zaterdagmorgen.
Het boek dat wordt besproken is Inzicht in het Mysterie van Golgotha door Rudolf Steiner. Datums 2017: worden later bekend gemaakt. Plaats: wordt nader bekend gemaakt, Middelburg. Aanvang: 10.30 uur

Herdenking van de gestorvenen (met de Vin ledengroep)

*Algemene Vergadering voor leden en belangstellenden 4 november