Mensenwijdingsdienst

 

De Mensenwijdingsdiensten vinden plaats op:

 Zaterdag om 10.00 uur (2 x per maand)

 

 

Dienst voor de kinderen: tweewekelijks om 
9.30 uur. Door het ontbreken van kinderen vinden er momenteel geen kinderdiensten 
en geen godsdienstlessen plaats.
Meer informatie

Data 2017      dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag)

Data 2018     zaterdag 13 en 27 januari 

                                               10 en 24 februari

                                               10 en 24 maart

                    Paasmaandag 2 april

                             zaterdag 14 en 28 april 

Adres kerkgebouw: Lange Noordstraat 62, Middelburg.
Aanvang 10.00 uur
 

Andere bijeenkomsten

*Evangeliemiddag – donderdag 14 december.

*Adventsochtend – zondag  17 december Bogaertstraat

* Perikoopbijeenkomsten – Datum: Nieuwe datum volgt! Plaats: Hof van St.Jan 13, Middelburg. Tijd: 10.30-11.30 uur.

* Bijeenkomsten Leesgroep – Deze vinden om de vier weken plaats op zaterdagmorgen.
Het boek dat wordt besproken is Inzicht in het Mysterie van Golgotha door Rudolf Steiner. Datums 2017: worden later bekend gemaakt. Plaats: wordt nader bekend gemaakt, Middelburg. Aanvang: 10.30 uur

Herdenking van de gestorvenen: Donderdag 2 november (met de Avin ledengroep)

*Algemene Vergadering voor leden en belangstellenden zaterdag 3 maart