Geschiedenis

De Christengemeenschap is in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontkiemd. Een groepje mensen kwam bijeen op de biologisch-dynamische boerderij Loverendale in Oostkapelle. In deze groep ontstond het verlangen om met enige regelmaat een mensenwijdingsdienst te vieren.

De priester Joost Nijkerk ondersteunde dit initiatief en zo kon ook in Zeeland de Christengemeenschap in de wereld worden gezet. Vanaf die tijd wordt de mensenwijdingsdienst gehouden. Eerst in de kapel van Hoogelande; inmiddels al vele jaren in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente te Middelburg. Sinds 2016 is er eens in de twee weken op zaterdag een mensenwijdingsdienst.

 

IMG_0242