Bijeenkomsten na de mensenwijdingsdienst

De verdieping in de tekst van de Mensenwijdingsdienst vindt opnieuw één keer per maand plaats op zaterdagen na de Mensenwijdingsdienst.

Data:

Tot nader bericht worden er geen mensenwijdingsdiensten gehouden in verband met het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus. Zodra het weer mogelijk is om de diensten te houden zullen we dat hier vermelden.

Op de volgende zaterdagen wordt er na de Mensenwijdingsdienst aandacht besteed aan de naamgeving van onze nieuwe kapel.

Data:

Tot nader bericht worden er geen mensenwijdingsdiensten gehouden in verband met het tegengaan van de verspreiding van het Coronavirus. Zodra het weer mogelijk is om de diensten te houden zullen we dat hier vermelden.