Bijeenkomsten na de mensenwijdingsdienst

Op 23 februari zijn we begonnen om met elkaar, in een kring voor het altaar, de woorden die daar klinken in het bewustzijn te nemen en vanuit eigen ervaring en inzichten te bespreken. Vanuit het respect voor deze woorden en het respect voor ieders inbreng werd het een intense , gemeenschapsvormende belevenis. Zo hebben we de eerste stap gezet op een  lange, uitermate boeiende weg.
Volgende bijeenkomst op 11 mei.