Bijeenkomsten na de mensenwijdingsdienst

De verdieping in de tekst van de Mensenwijdingsdienst vindt opnieuw één keer per maand plaats op zaterdagen na de Mensenwijdingsdienst.

Data:
12 oktober 2019
9 november 2019
14 december 2019