Bijeenkomsten na de mensenwijdingsdienst

Vanaf de Adventstijd zal er in elke feesttijd kort een uitleg gegeven worden over de kleuren. Deze kleuren zien we terug aan het altaar.

Daarnaast komen nog de volgende onderwerpen aan de orde:
zaterdag   23 februari         het begin van de Mensenwijdingsdienst
zaterdag   23 maart            de inleiding op de evangelielezing