Bijeenkomsten na de mensenwijdingsdienst

De verdieping in de tekst van de Mensenwijdingsdienst vindt opnieuw één keer per maand plaats op zaterdagen na de Mensenwijdingsdienst.

Data:
25 januari 2020
22 februari 2020
28 maart 2020
25 april 2020
23 mei 2020
27 juni 2020

Op de volgende zaterdagen wordt er na de Mensenwijdingsdienst aandacht besteed aan de naamgeving van onze nieuwe kapel.

Data:
8 februari 2020
14 maart 2020
9 mei 2020
13 juni 2020