In de loop van dit jaar kunnen we onze nieuwe woonstede betrekken! Maar helemaal afgewerkt zal het dan nog niet zijn.  Het sluieren van de altaarwand zal op een later tijdstip plaatsvinden. Dit betekent dan dat we het donkerviolette doek, strakgespannen, nog tijdelijk zullen gebruiken.

De altaartreden zullen met hetzelfde pakket afgewerkt worden als de vloer van de kapel. Hierdoor zal de kleine ruimte veel meer als een eenheid werken en ook meer rust uitstralen. In een eerder bericht werd vermeld dat de treden afgewerkt zouden worden na het sluieren. De laatste berichtgeving is echter dat het leggen van het parket al kan gebeuren voor het sluieren.

Een ander aspect waar we zorgvuldig mee om willen gaan is de wijding van de kapel. Om met het laatste te beginnen: dit kan pas gebeuren wanneer de binnenruimte helemaal afgewerkt is. Die datum zal later bepaald worden in samenspraak met de bewindsdrager.

…… en de grondsteen is inmiddels gelegd.