De grondsteenlegging in de kapel Zeeland

Hoewel de kapel nog altijd in de bouwfase verkeert, zijn we er toch al zeer mee vertrouwd geraakt. Verscheidene keren zijn we samen gekomen in dit gebouw, op de nog steeds ongelijke vloer, met het nog tochtige dak, de stoelen naast de stapels houten balken. Hier hebben we in de loop van de tijd de diverse bouwfases “geproefd” en steeds hebben we ons laten verrassen door de veranderende aanblik.

Nu, op zaterdag 20 maart, de dag waarop de lente begint, zijn we bijeen gekomen voor de Grondsteenlegging. De half verlichte kapel ontvangt ons in stilte. Het is precies twaalf uur als de handelingen voor de Grondsteenlegging beginnen.

Fluitmuziek klinkt, er worden toespraken gehouden die gaan over Zeeland en de Zeeuwse grond waarop wij, na ruim vijftig jaar, een kapel mogen bouwen. Van alle Zeeuwse eilanden en het vaste Zeeuwse land is aarde verzameld, die straks zal dienen als bedding voor de Grondsteen. Dan wordt over de spirituele betekenis van de Grondsteen gesproken.

Na de klanken van de lier wordt de Grondsteenspreuk zelf uitgesproken. Het klinkt zó vertrouwd. Hier klinken de woorden die wij gezamenlijk in de afgelopen onderhalfjaar hebben gevonden en die zich tot inhoud hebben gevormd.

Tenslotte wordt de Grondsteen gesloten en geplaatst op de verzamelde Zeeuwse aarde in de daarvoor bestemde ruimte onder de altaartreden.

In de stille kapel klinken de tonen van de fluit.

Voor een foto-impressie klik op onderstaande link:

foto-impressie Grondsteenlegging