Om de realisatie van onze eigen kapel ter hand te nemen hebben wij een pand aangekocht in Middelburg. Zonder uw gewaardeerde bijdrage heeft één en ander niet kunnen plaatsvinden.

Alle informatie over de nieuwe kapel kunt u lezen in onze Wervingsfolder.

Helpt u ons mee? Daar zouden we erg blij mee zijn. Van de benodigde € 140.000,– zijn er via giften en acties al € 60.000,– binnengekomen.

Er bestaat ook de mogelijkheid om ons behalve met schenkgeld ook met leengeld verder op weg te helpen.

Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij onze penningmeester mevrouw Adrie Maas. Haar emailadres is: aemaas@xs4all.nl.

Alle schenkers en de mensen die actie hebben ondernomen door o.a. verkopen hartelijk dank voor de bijdrage.