Mens, engel, gemeenschap – inleiding door Hilde Cauwenbergh

Onze gemeente heeft een gemeente-engel en de naam van onze kapel verwijst naar hem. Hoe is de relatie van ons, individueel en als gemeenschap tot hem? Waarom heeft deze engel zich met ons verbonden? We kennen zowel Johannes de Doper als de schrijver van het Johannesevangelie, enkele brieven en van de apocalyps. Er zijn ook verschillende uitspraken uit het Nieuwe Testament die ons erg vertrouwd zijn. Om er maar enkele te noemen: ‘Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht uit ….’, ‘Johannes is de grootste onder de mensen, maar de kleinste in het rijk der hemelen is groter dan hij …’, ‘Hij moet toenemen, ik moet afnemen’. En naar aanleiding van de uitzending van de twaalf zegt Herodes: ‘Johannes heb ik zelf laten onthoofden, wie is nu deze?…’ Tot slot zegt de Christus Jezus: ‘Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, welke betekenis heeft dat voor u?’ Na de inleiding is er ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Datum: donderdag 8 augustus van 15.30 tot 17.00 uur.

**********

Over het Johannes evangelie

Marjolein te Pas, senior-geestelijke in de gemeente Driebergen, vertelt over het vertaalproces van het Johannesevangelie tijdens haar ziekteperiode. Bij de vertaling keek zij naar de tradities binnen het Jodendom in de tijd dat het evangelie ontstond en naar de achtergrond van het Oude Testament. Welke keuzes maak je dan? Wat dragen de Hebreeuwse en Griekse teksten aan? Ook zal zij enkele elementen uit de vertaling bespreken.

Datum vrijdag 27 september van 10.30 – 12.00 uur.