Nieuw rekeningnummer

We hebben een nieuw rekeningnummer bij de Triodosbank. Hierop kunnen bijdragen worden overgemaakt. Het nummer is NL14TRIO 0320 2630 37 ten name van De Christengemeenschap Zeeland te Middelburg.

 

 

Lezing Wilma Bos

Op vrijdag 18 maart 2022 van 15.00 tot 17.00 uur zal Wilma Bos, geestelijke met emeritaat van De Christengemeenschap, in onze gemeente een voordracht houden over een boeiend thema dat juist in deze tijd heel actueel is. De lezing staat open voor iedereen, ook als je niet met gemeente verbonden bent.

 

“Staan onder het kruis, op zoek naar een Johanneïsch christendom”

“Vrede schenk ik u, de vrede die in mij is geef ik u, niet zoals de wereld geeft, geef ik hem u.”
(Joh. 14:27)

We leven in een wereld waarin elke dag, dichtbij of veraf, wel iets onze aandacht vraagt waartegen we terecht “nee” willen zeggen. Hoe is dat te verbinden met dit vrede-woord van Christus?

Wellicht komen we daar iets dichterbij wanneer we de weg vervolgen die één van de intiemste vrienden van Jezus heeft afgelegd: degene die uiteindelijk het Johannesevangelie en de Openbaringen kon schrijven. Wat betekent hij voor ons?

 

Inwijding kapel

Wanneer de lente begint (eind maart, begin april) zal de altaarwand worden gesluierd. Daarna kan de inwijding van de kapel plaatsvinden. Deze datum wordt nog nader bepaald.