Zomercursus 2021

De zomercursus heeft plaatsgevonden  van donderdag 4 tot en met zaterdag 7 augustus 2021. Het thema was: “Wij staan in de wereld: wat vraagt de toekomst van ons?”

Deze zomercursus kreeg opnieuw een dubbele invulling. Enerzijds kijkend naar wat wij zelf innerlijk nodig hebben om er stevig te staan en de toekomst van de gemeente Zeeland aan te gaan. Anderzijds waar heeft de wereld nood aan en wat kunnen wij haar bieden. Kortom: versterking van het innerlijk leven zowel op persoonlijk gebied als van de gemeente als geheel om van daaruit zichtbaar en werkzaam te kunnen zijn in de omgeving. Hieruit kunnen de aandachtspunten voor het komende werkjaar zichtbaar worden.

Het programma zag er als volgt uit:

Donderdag

13.45 – 14.15 uur:    inloop met koffie of thee
14.15 – 15.15 uur:     interview van de nieuwe aartsbewindsdrager: wie is hij, wat zijn zijn idealen,
hoe ziet hij de toekomst van de Christengemeenschap in de 22e eeuw, wat herkennen we daarin als aansluitend bij onszelf, welke vragen roept het op?
15.15 – 15.45 uur:     koffie en thee
15,45 – 16.45 uur:   de grondsteenspreuk verwoordt in de laatste drie zinnen welke idealen er binnen onze gemeente voor de toekomst leven.

vrijdag

10.00 – 10.20 uur:   inloop met koffie en thee
10.20 – 10.35 uur:   inhoudelijke opmaat en samenvatting vorige dag
10.35 – 10.50 uur:   canon “de sterren verschijnen”
10.50 – 12.20 uur:   overleg in drie groepjes
12.20 – 14.45 uur:   lunchpauze
14.45 – 15.45 uur:    kunstzinnig werk (schilderen)
15.45 – 16.15 uur:    koffie en thee
16.15 – 17.15 uur:     uitwisseling van samengebrachte ideeën
17.15 – 17.30 uur:    afsluiting en zingen canon.

zaterdag

10.00 uur                mensenwijdingsdienst
11.00 uur                 nabespreking zomercursus en vooruitblik met een kopje koffie