De Christengemeenschap Zeeland te Middelburg maakt deel uit van het 
Landelijke Kerkgenootschap De Christengemeenschap, beweging tot 
religieuze vernieuwing, een rechtspersoon met ANBI-status. Al het werk  
binnen de Christengemeenschap bestaat dankzij vrijwilligerswerk en
financiele ondersteuning van leden en belangstellenden. Met de inzet van
een priester is het mogelijk om ook in Zeeland geregeld de mensenwijdings-
dienst te houden. Elke bijdrage, schenking of legaat maakt dit mogelijk, 
ook voor de toekomst. Helpt u mee? Uw bijdragen en /schenkingen zijn 
aftrekbaar voor de belastingen. 
Uw bijdragen worden in dank ontvangen.