ANBI

IMG_6630
De Christengemeenschap Zeeland te Middelburg maakt deel uit van het Landelijke Kerkgenootschap De  Christengemeenschap, beweging tot religieuze vernieuwing, een rechtspersoon met ANBI-status. Al het werk  binnen de Christengemeenschap bestaat dankzij vrijwilligerswerk en
financiële ondersteuning van leden en belangstellenden. Met de inzet van een priester is het mogelijk om ook in Zeeland geregeld de mensenwijdings-
dienst te houden. Elke bijdrage, schenking of legaat maakt dit mogelijk, ook voor de toekomst. Helpt u mee? Uw bijdragen en /schenkingen zijn aftrekbaar voor de belastingen. Uw bijdragen worden in dank ontvangen.

Bankrekeningnummer

Uw bijdragen kunt u overmaken op rekeningnummer  NL14TRIO 0320 2630 37 ten name van De Christengemeenschap Zeeland te Middelburg.