Eind november was het zover dat wij voor de eerste gemeenteviering bijeen zijn geweest in de nieuwe kapel. Op zaterdag 4 december heeft de eerste mensenwijdingsdienst daar ook plaatsgevonden. Een bijzonder moment voor onze gemeente!

Maar helemaal afgewerkt is de kapel nog niet. Het sluieren van de altaarwand zal op een later tijdstip plaatsvinden. Dit betekent dan dat we het donkerviolette doek, strakgespannen, nog tijdelijk zullen gebruiken.

Een aspect waar we zorgvuldig mee om willen gaan is de wijding van de kapel. Om met het laatste te beginnen: dit kan pas gebeuren wanneer de binnenruimte helemaal afgewerkt is. Die datum zal later bepaald worden in samenspraak met de bewindsdrager.

…… en de grondsteen is gelegd. Een verslag daarvan kunt u hier lezen.

 

Wat ging eraan vooraf?
Er is de afgelopen tijd heel wat werk verzet. Om daar een indruk van te krijgen kunt u de onderstaande nieuwsflitsen van de bouwvorderingen bekijken.

Bericht 14, Bericht 13, Bericht 12,  Bericht 10,  Bericht 8, Bericht 7, Bericht 6,  Bericht 4, Bericht 3, Bericht 2, Bericht 1

Er zijn geen huisvestingsberichten met de nummers 5, 9 en 11. Die zijn we dus niet vergeten.

Alle schenkers en de mensen die actie hebben ondernomen om deze kapel te realiseren: hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Waar zijn we nog voor aan het sparen?
Er zijn nog een aantal projecten waar we geld voor bijeen aan het brengen zijn en die niet minder belangrijk zijn. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

A. veiligheid (nooduitgang)  € 2.000,–
B. veiligheid (voorpui)  € 15.000,–
C. verlichting  € 2.000,–
D. pantry € 5.000,–.

Wilt u ons daarbij helpen? Dat zouden we geweldig vinden. Uw bijdrage daarvoor kunt u overmaken op ons bankrekeningnummer bij de Triodosbank: NL32TRIO 0212 1209 05 t.n.v. De Christengemeenschap Zeeland te Middelburg. Als u voorkeur heeft voor een project vermeldt dat dan erbij.