Welkom

Voor Informatie van de gemeente: Lien Gérard.
M: 06 46 61 61 38.
Emailadres:
gemeentezeeland@christengemeenschap.nl

Adres kerkgebouw:
Bree 14, 4331 CE  Middelburg. Zie kaart en route.

Welkom bij de Christengemeenschap Zeeland te Middelburg. De gemeente bestond in 2018 vijftig jaar. Sinds eind november 2021 komen we bijeen in de Ioanes-kapel aan de Bree 14. Op 24 juni 2022 is de kapel gewijd. Zie het verslag van de wijding en de naamgeving.

Geestelijke
Aan de Christengemeenschap Zeeland is mevrouw Hilde Cauwenbergh verbonden.
T: 06 22 51 53 76. Zij is niet bereikbaar op maandag en dinsdag en wij vragen u vriendelijk om daar rekening mee te houden. In geval van stervensnood is zij voor u of familieleden dag en nacht bereikbaar ook op deze dagen. Schroom dan niet om de telefoon te pakken.

Parkeren
Komt u met de auto of met de fiets? Wilt u deze dan niet parkeren in de Bree. De auto kunt u o.a. parkeren op de Stoppelaartuin, Achter het Hofplein, Bagijnhof en de Sint Jorisgang. De fiets kunt u parkeren op de Stoppelaartuin. Zie kaartje.
Let op: Het parkeertarief bedraagt € 3,00 per uur op maandag tot en met zaterdag van 08.00 – 20.00 uur. Op zondagen en nationale feestdagen parkeert u in Middelburg gratis.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Middelburg.

 

Geschiedenis
De Christengemeenschap Zeeland is in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontkiemd. Een groepje mensen kwam bijeen op de biologisch-dynamische boerderij Loverendale in Oostkapelle. In deze groep ontstond het verlangen om met enige regelmaat een mensenwijdingsdienst te vieren.

De priester Joost Nijkerk ondersteunde dit initiatief en zo kon ook in Zeeland de Christengemeenschap in de wereld worden gezet. Vanaf die tijd wordt de mensenwijdingsdienst gehouden. Eerst in de kapel van Hoogelande; daarna vele jaren tot eind november 2021 in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente te Middelburg. In 2016 werd er eens in de twee weken op zaterdag een mensenwijdingsdienst gehouden maar vanaf Pinksteren 2023 vindt de dienst plaats op de zondag (ook eens in de twee weken). Vanaf 4 december 2021 worden de mensenwijdingsdiensten in onze eigen kapel gehouden aan de Bree 14.