Welkom bij de Christengemeenschap Zeeland te Middelburg. De gemeente bestond in 2018 vijftig jaar en kwam tot voor kort nog bijeen in het kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente. Dit jaar zullen we onze nieuwe kapel aan de Bree 14 inwijden.

Priester
Aan de Christengemeenschap Zeeland is mevrouw Hilde Cauwenbergh als priester verbonden.
T: 06 22 51 53 76.

Informatie: Lien Gérard. T: 0118-583352. M: 06 46 61 61 38.
E: gemeentezeeland@christengemeenschap.nl.

Adres kerkgebouw:
Bree 14 Middelburg. (let op, dit is geen postadres).

Kaart en route: klik hier.
Voor het parkeren verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Middelburg: klik hier.

 

Geschiedenis

De Christengemeenschap is in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontkiemd. Een groepje mensen kwam bijeen op de biologisch-dynamische boerderij Loverendale in Oostkapelle. In deze groep ontstond het verlangen om met enige regelmaat een mensenwijdingsdienst te vieren.

De priester Joost Nijkerk ondersteunde dit initiatief en zo kon ook in Zeeland de Christengemeenschap in de wereld worden gezet. Vanaf die tijd wordt de mensenwijdingsdienst gehouden. Eerst in de kapel van Hoogelande; daarna vele jaren in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente te Middelburg. Sinds 2016 is er eens in de twee weken op zaterdag een mensenwijdingsdienst.  Vanaf 4 december 2021 vindt deze plaats in onze eigen kapel aan de Bree 14 te Middelburg.