Welkom

IMG_0521

Welkom bij de Christengemeenschap Zeeland te Middelburg. De gemeente bestond in 2018 vijftig jaar. Sinds eind november 2021 komen we bijeen in onze nieuwe kapel aan de Bree 14. Op 24 juni 2022 is de kapel gewijd. Zie het verslag van de wijding en de naamgeving.

Priester
Aan de Christengemeenschap Zeeland is mevrouw Hilde Cauwenbergh verbonden.
T: 06 22 51 53 76.

Informatie: Lien Gérard. T: 0118-583352.
M: 06 46 61 61 38.
E: gemeentezeeland@christengemeenschap.
nl.

Adres kerkgebouw:
Bree 14 Middelburg. (let op, dit is geen postadres). Zie kaart en route.

Parkeren
Komt u met de auto of met de fiets? Wilt u deze dan niet parkeren in de Bree. De auto kunt u o.a. parkeren op de Stoppelaartuin, Achter het Hofplein, Bagijnhof en de Sint Jorisgang. De fiets kunt u parkeren op de Stoppelaartuin. Zie kaartje.
Let op: Het parkeertarief bedraagt € 2,80 per uur op maandag tot en met zaterdag van 08.00 – 20.00 uur. Op zon- en feestdagen is het gratis parkeren.

Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Middelburg.

 

Coronamaatregelen
In onze kapel en in de ontmoetingsruimte houden we rekening met de noden van deze tijd die onze gemeenteleden ook belangrijk vinden. In die zin gelden in ons huis de basisregels: bij een vermoeden van ziekte of een besmetting blijven we thuis, we wassen geregeld ons handen, niezen en hoesten in de elleboog en respecteren de afstand tot elkaar.  Er zijn meerdere afzuigsystemen die zorgen voor de benodigde ventilatie.

 

Geschiedenis
De Christengemeenschap is in de zestiger jaren van de vorige eeuw ontkiemd. Een groepje mensen kwam bijeen op de biologisch-dynamische boerderij Loverendale in Oostkapelle. In deze groep ontstond het verlangen om met enige regelmaat een mensenwijdingsdienst te vieren.

De priester Joost Nijkerk ondersteunde dit initiatief en zo kon ook in Zeeland de Christengemeenschap in de wereld worden gezet. Vanaf die tijd wordt de mensenwijdingsdienst gehouden. Eerst in de kapel van Hoogelande; daarna vele jaren tot eind november 2021 in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente te Middelburg. Sinds 2016 is er eens in de twee weken op zaterdag een mensenwijdingsdienst. Vanaf 4 december 2021 worden de mensenwijdingsdiensten in onze eigen kapel gehouden aan de Bree 14.