Organisatiestructuur

De organisatiestructuur is in 2023 veranderd. Er is besloten om de taakgroepen te behouden. Dit met het oog op het maken van de begroting en de jaarrekening die op de taakgroepen gebaseerd zijn. De functie van coördinator is opgeheven. De taakgroepen krijgen ieder 3 kernen met een zorgtaak.

Er is een “Open Gemeente Forum” in het leven geroepen. Wat houdt dat in?

  • – leden en belangstellenden organiseren samen de werking van onze gemeente en bepalen de prioriteiten van de uit te voeren taken en nieuwe projecten.
  • – zij ontmoeten elkaar eens in de zes weken op het “Open Gemeente Forum” dat voor iedereen toegankelijk is.
  • – iedereen kan tot een week vooraf te bespreken onderwerpen melden bij de voorzitter (Merijn Vermast).
  • – uit de bijeenkomst wordt duidelijk wat er in de komende periode gedaan moet worden en wie daarvoor de verantwoordelijkheid op zich neemt. Dat kunnen verschillende kleine groepjes zijn, of individuen of niemand.
  • – twee van die ochtenden worden tot Algemene Vergadering benoemd: voorjaar o.a. goedkeuring jaarcijfers en najaar o.a. de begroting.