De sluitingsdatum voor de Gemeenteberichten wordt nader bekend gemaakt..

Heeft u belangstelling voor deze berichten?
Dan kunt u die aanvragen bij het bestuur. Het emailadres is: gemeentezeeland@christengemeenschap.nl.