De sluitingsdatum voor de Gemeenteberichten is 25 februari 2020.

Heeft u belangstelling voor deze berichten?
Dan kunt u die aanvragen bij het bestuur. Het emailadres is: gemeentezeeland@christengemeenschap.nl.