De sluitingsdatum voor de kopij voor de Gemeenteberichten is op
10 maart 2021.

Heeft u belangstelling voor deze berichten?
Dan kunt u die aanvragen bij het bestuur. Het emailadres is: gemeentezeeland@christengemeenschap.nl.