Gemeenteleven

Op Tweede Paasdag, 22 april, willen we de vreugde van het hervonden leven vieren. een korte opmaat over de opstanding en het gezamenlijk beschilderen van eieren.

Op Hemelvaartsdag, 30 mei, gaan we na de dienst wandelen en aansluitend soep eten.

Op Tweede Pinksterdag, 10 juni, vieren we het feest van gemeenschap, van de komst van de helende Geest.