Verslag wijding en naamgeving kapel

Vrijdag 24 juni 2022. In de binnenstad van Middelburg is de drukte al hoorbaar aanwezig. Voor de gemeente Zeeland is dit een bijzondere dag. En zo wordt het ook ervaren door de leden, de belangstellenden en de genodigden die uit het stadse rumoer de gemeenteruimte van de kapel binnen treden. Plotseling is het stil en behalve een zacht gefluister hier en daar, wacht ieder af op wat komen gaat.

Vandaag, de dag van Johannes de Doper, is ook de dag van de ruimtewijding van de Zeeuwse kapel. De ruimte is leeg, zonder stoelen. Allen worden uitgenodigd de kapel binnen te gaan om gezamenlijk, in een kring rondom de priester* en de ministranten, de wijding mee te maken en te ondersteunen. Het is een korte, maar intense gebeurtenis, waarna aansluitend de mensenwijdingsdienst wordt voltrokken.

De avond voor de wijzing gaf Ernst Terpstra een inleiding. Als eerste vroeg hij de aanwezigen wie wel eens een kerkwijding had meegemaakt. Niemand ….. zo bijzonder dus! Vervolgens bereidde hij ons voor op de betekenis van de handelingen die zullen plaatsvinden tijdens de wijding, met direct daarna de eerste mensenwijdingsdienst. De eerste? Terwijl er al zoveel zijn geweest? Ja de eerste, waarbij door de ruimtewijding ook alle elementen zijn betrokken, uit Noord, West, Oost en Zuid!

Terug naar 24 juni. Precies om 12.00 uur werd door Hilde Cauwenbergh, de gemeentegeestelijke, de grondsteenspreuk voorgelezen. Het laatste woord in de spreuk is tevens de naam van onze kapel en precies op het moment dat die werd uitgesproken, begonnen de grote klokken van de Lange Jan te luiden. Een beierend welkom aan onze I O A N E S – kapel.

*de bewindsdrager Ernst Terpstra